YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

EVEREST WORK

Mặt nạ không dệt cấu trúc ba lớp (50 tờ)

¥480

Ba lớp mặt nạ không dệt (50 tờ)

Với mũi để cải thiện sự phù hợp

Kích thước: khoảng 17,5 × 9,5 cm

Nước sản xuất: Trung Quốc

Bộ lọc: Polypropylene không dệt

Cơ thể chính: polypropylene

Vành đai cao su: polyester

Mặt nạ không dệt cấu trúc ba lớp (50 tờ)

¥480