YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

EVENRIVER

EVENRIVER GTH-03 Mặc bên trong (mùa đông)

¥1,980¥6,050

EVENRIVER GTH-03 Mặc bên trong (mùa đông)

Miễn phí quần áo lồng tẻ nhạt!
Một cái đủ ấm để có thời trang.
Chất liệu rất dày cho mùa đông lạnh.
Động điện, dây lưng khử mùi, để phục mặt, có thể phục vào lực, có sự giảm, có sự giản, bộ độc và cao

Màu: (5) đen、(7)HEXIA DEN、(25)Đỏ tía、(95)Ngụy trang đen

Chất liệu:

Đơn vị: cm
Đóng eo Bước dưới
M 73-79 66
L 79-85 67
LL 85-91 68
3L 91-97 69
4L 97-103 69
5L 103-109 69

EVENRIVER GTH-03 Mặc bên trong (mùa đông)

¥1,980¥6,050