YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

EVENRIVER

EVENRIVER GTS-06 Mặc bên trong (mùa đông)

¥2,880¥7,700

EVENRIVER GTS-06 Mặc bên trong (mùa đông)

Alpha loại mới xuất hiện trong loạt"Nhiệt độ cơ thể"!
Bằng cách sử dụng mật độ của các phương pháp đan, nó nhận ra sự cảm giác tốt và nhiệt độ cơ thể.

Được xây dựng khử mùi trong băng, phẳng may, thích hợp áp lực phù cao đẳng cấp bên trong, như căng miễn phí!

Màu: (5)Đen - (8) màu Xám - (75) ngụy trang màu xanh

Liệu: 77% polyester, 18% nylon, 5% polyurethane%
(Ngụy trang màu xanh chỉ) 40% polyester, 54% Nylon, 6% polyurethane%
Đơn vị: cm
Kích THƯỚC Chiều dài Tay áo dài Chu vi ngực
M 65 74 84
L 67 75 88
LL 69 76 92

EVENRIVER GTS-06 Mặc bên trong (mùa đông)

¥2,880¥7,700