YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

CO-COS

GLADIATOR G-3016 Stretch HOODIE

¥2,800¥6,050

Cocos Gladiator G-SPORT G3016 Stretch Shell Parker

một vỏ căng trơn với một chút nhẹ nhàng

Áo khoác hàng ngày có thể được sử dụng trong và ngoài với màu sắc phong phú

một loại có thể đóng gói có thể được gấp lại và lưu trữ chặt chẽ

Kéo dài, túi buộc thẳng đứng, đa túi tay trái, mui xe được dán phản xạ, bộ điều chỉnh còng, với túi lưu trữ

Màu: (1) Hải quân (6) Màu xanh (8) Vôi (20) Màu đỏ (33) Mokgray (61) Digidenim (63) Chacole Camofra

Vật liệu: Vỏ MOVE căng thẳng (Polyester 100%)

Đơn vị: cm
SIZE chu vi ngực sự nghiêm khắc chiều cao áo khoác
SS 95 76 58
S 101 79 61
M 107 82 66
L 111 84 68
LL 115 86 70
3L 119 88 72
4L 125 89 70
5L 131 90 70

GLADIATOR G-3016 Stretch HOODIE

¥2,800¥6,050