YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

自重堂

JICHODO S2177 Giày DÉP

¥650
Giày làm việc nhanh chóng trong nhà và ngoài trời
Đệm giày có chức năng kháng khuẩn và khử mùi

Vật liệu và thông số kỹ thuật:
chiều rộng bàn chân: tương đương với 3E

Phần trên: Bông
Đáy trung gian: Cao su tổng hợp
Đáy bên ngoài: cao su tổng hợp
Trọng lượng: / khoảng 240g (26,0 cm / hai chân) 
Kích thước:
SIZE
24.5cm 25.0cm 25.5cm 26.0cm
26.5cm 27.0cm 28.0cm

JICHODO S2177 Giày DÉP

¥650