YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

おたふく手袋

SHOWA No.650 Oil resistant Gloves

¥330

SHOWA Showabrov No.650 Bao tay chống dầu Vinyl Robe

Sản phẩm cổ điển của găng tay làm việc

Bởi vì lớp phủ vinyl clorua công thức đặc biệt trên toàn bộ bề mặt, nó có khả năng chống dầu tuyệt vời.
Vải phía sau là găng tay dệt kim liền mạch 13 mét độc quyền, vải dệt kim không được khâu.
Bởi vì lớp phủ có nhựa đặc biệt, nó có tác dụng chống trượt cao.
Bởi vì vải sau được điều trị khử mùi kháng khuẩn, nó có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn trên sợi và ức chế sản xuất mùi như mồ hôi.

Nông nghiệp / Thủy sản / Dịch vụ sạch và dịch vụ / Công nghiệp cơ khí / Liên quan đến ô tô / Bảo trì xây dựng và thiết bị / Dầu khí và Hóa chất / Ngoài trời, v.v

Găng tay phủ  vinyl clorua (Có theo kèm vải lót)

Mỗi túi được đóng gói với 1 cặp bao tayựa đặc biệt, nó có tác dụng chống trượt cao.

Bởi vì vải sau được điều trị khử mùi kháng khuẩn, nó có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn trên sợi và ức chế sản xuất mùi như mồ hôi.


Nông nghiệp / Thủy sản / Dịch vụ sạch và dịch vụ / Công nghiệp cơ khí / Liên quan đến ô tô / Bảo trì xây dựng và thiết bị / Dầu khí và Hóa chất / Ngoài trời, v.v


Găng tay phủ vinyl clorua (Có theo kèm vải lót)


Mỗi túi được đóng gói với 1 cặp bao tay.

Chiều dài: M/L = 25 cm, LL = 27 cm

Kích thước: M, L, LL

SHOWA No.650 Oil resistant Gloves

¥330