YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

Tajima

Tajima ABSS Đối với dây đeo kết nối khối an toàn khai thác

¥2,100¥4,565

Dây đeo kết nối khối an toàn ABSS cho Tajima Tajima Harness

・ Sau khi tháo móc của khối an toàn, dây đeo kết nối được gắn chặt vào dây đeo vai bằng dây buộc móc và bề mặt, vì vậy nó không cản trở

- Có thể được sử dụng kết hợp với một khai thác đầy đủ của Tazima với nhãn hiệu SEG

Tajima ABSS Đối với dây đeo kết nối khối an toàn khai thác

¥2,100¥4,565