YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

Tajima

Tajima SF-CHLD Sef Retrofit giữ

¥700¥1,276

Chủ sở hữu tương thích Tajima SEG với người giữ sep-after với nút trượt cho vành đai thân

Giữ có thể được gắn ngay cả sau khi cài đặt vành đai

Với nút trượt cho người giữ với sep-after

Tổng trọng lượng tháng 9: 3,0 kg trở xuống

Chiều rộng vành đai tương thích: 50 mm

Trọng lượng sản phẩm: 37g

※Vui lòng mua riêng sản phẩm vào tháng 9

Tajima SF-CHLD Sef Retrofit giữ

¥700¥1,276