YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

Tajima

Ba kim SFKHI-H3 Cao sức mạnh thép Búa công Cụ chủ

¥1,150¥2,167

Ba kim Búa 3 lỗ cao sức mạnh thép công cụ chủ SFKHI-h3

- Làm đáng tin cậy thép đó đầy đủ đáp ứng yêu cầu sức mạnh trên trang web

- Lắp phần đó là an toàn ngay cả sau khi lặp đi lặp lại hướng và hướng với đôi sơn

- Nó cũng có thể được gắn liền với sự trở lại, và các gen quanh eo là dễ dàng cắt mà không có tháo dây đai

- Với một trượt cữ chặn mà không trượt ngang ngay cả trong phong trào

- "Với Sef chỉ bây giờ" lâu dài hạn chế chiến dịch (với Sef chủ H-chld)

- CEF lắp công cụ tổng trọng lượng: 3.0 kg hoặc ít hơn

-Sản phẩm nội dung: công cụ chủ cơ thể + Sef sau khi gắn chủ(H-chld)

- Trọng lượng sản phẩm: 200

- Tương ứng rộng vành đai: 50 mm

Ba kim SFKHI-H3 Cao sức mạnh thép Búa công Cụ chủ

¥1,150¥2,167