YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

AITOZ

Jeep THE-64280 LÂU tạp DỀ

¥2,380¥5,720

Jeep bib tạp dề AZ64280

Thưởng thức sự xuất sắc thoải mái được sản xuất bởi lựa chọn cẩn thận chức năng vật liệu.

Đây là một mục cho phép miễn phí và vui vẻ phối hợp cho một loạt các ngành nghề.Cơ bản thiết kế và chất lưu trữ túi.Dễ dàng để di chuyển với căng tài liệu,hình dạng đơn giản cho cả hai người đàn ông và phụ nữ.Dày T C liệu không lo lắng về hình dạng sụp đổ.Tạo ra một thời trang thường cảm giác trong jeening phong cách.Bằng Cách Sử Dụng Lightfix

Tất cả 5 màu sắc, chống căng

Liệu: đan xen Ox(ánh sáng chữa)

Polyester 80%- Bông 20%

Đơn vị: cm
Kích THƯỚC Trung tâm phía trước chiều dài Hem rộng
Miễn phí 83 87

Jeep THE-64280 LÂU tạp DỀ

¥2,380¥5,720