YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

自重堂

Giày an toàn Z-Dragon S2215

¥2,800

Seibeido Z-Dragon S2215 S2215 Giày an toàn

Giày an toàn loại giày với ốc vít bên

Logo thương hiệu được dập nổi trong phần Vero

Khôn ngoan: 3e (eee)

Vật chất:
Trên: Da tổng hợp (Bordeaux đen), Cotton + Polyester (Indigo)
Midsol: Cao su tổng hợp
Đế ngoài: cao su tổng hợp
Lời khuyên: Tip thép
Trọng lượng: khoảng 460 g (26,0 cm / một feet)
Kích thước
25,0 cm. 25,5 cm. 26,0 cm. 26,5 cm.
27,0 cm. 28,0 cm.

Giày an toàn Z-Dragon S2215

¥2,800