YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

自重堂

Z-DRAGON S3172-1 Giầy bảo hộ

¥1,980

JICHODO Z-DRAGON S3172-1 Giầy bảo hộ

Giày bảo hộ Unisex có kích thước từ 22 cm đến 30 cm có thể mang trong mọi cảnh

Tên thương hiệu thú vị ở phần lưỡi gà và đường ống phản chiếu ở phần gót để nâng cao độ an toàn

Khôn ngoan: 3E (EEE)

Bắp chân: Da tổng hợp
Đế giày: Cao su tổng hợp
Đế giữa: Cao su tổng hợp
Toecap: Resin toecap
Trọng lượng: Khoảng 345g (26,0cm / một chân)

KÍCH THƯỚC
22.0cm 22,5cm 23.0cm 23,5cm
24.0cm 24,5cm 25.0cm 25,5cm
26.0cm 26,5cm 27.0cm 28.0cm
29.0cm 30.0cm

Z-DRAGON S3172-1 Giầy bảo hộ

¥1,980