YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

自重堂

Z-DRAGON S6183 Giầy bảo hộ

¥3,200

JICHODO Z-DRAGON S6183 Giầy bảo hộ

Thường hương vị đôi giày với mô hình ngụy trang và màu duy nhất.
Cao đệm EVA và.Nó là dễ dàng để đưa ra và mặc nó.

JSAA Lớp Một sản phẩm được chứng nhận
Khôn ngoan: 3E (CHẾT))

Thượng :polyester
Và EVA
Đế: tổng hợp cao su(dầu kháng cao su)
Mẹo lõi: gỉ mũi lõi
Trọng lượng: khoảng 450 g (26.0 cm / một chân)

Kích THƯỚC
25.0 cm 25,5 cm 26.0 cm 26.5 cm
27.0 cm 28.0 cm

Z-DRAGON S6183 Giầy bảo hộ

¥3,200